Workshopy

Ľudovým piesňam a ľudovým tradíciám, ich interpretácii a štúdiu sa venujeme od útleho detstva. Snažíme sa poznať kontext ich vzniku a príležitosti, pri ktorých sa spievajú a dejú, rozlišovať ich regionálne špecifiká. To sa snažíme odovzdať aj účastníkom našich workshopov. V tých sa už od roku 2010 venujeme nielen úplným laikom, ale aj aktívnym spevákom, folkloristom či pedagógom spevu, a tiež špecifickým skupinám (deťom, Rómom, zamestnancom IT firiem,...). Dávame im možnosť rozšíriť si vzdelanie, možnosť sebapoznávania, získania nových interpretačných skúseností a radosti zo spolupatričnosti. 

Človek, ktorý nás priviedol k tejto činnosti, dodal nám odvahu a presvedčil nás, že to má zmysel, bola mimoriadna speváčka rómskych piesní Ida Kelarová. Prvý workshop, ktorý sme s ňou viedli, sa volal Spievaj ako hora a bol určený laikom. Nasledovali ďalšie spolupráce, spomedzi nich treba spomenúť projekt Rómske hlasy pre zajtrajšok, kde sme zároveň pracovali s rómskymi deťmi z osád v Košiciach a okolí a so študentmi Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach. 

Pociťovali sme veľký nedostatok informácií o interpretácii ľudových piesní medzi učiteľmi ZUŠ, ZŠ, vedúcimi súborov a samotnými interpretmi. Od roku 2012 sme sa práve týmto skupinám začali cielen venovať v projekte Podoby ľudovej piesne -  odborné workshopy ľudových piesní, ktoré zaznamenali mimoriadny ohlas u odbornej verejnosti a vďaka tomu sme uskutočnili tri ročníky (fotografie z 3.odborného workshopu z roku 2014 si môžete pozrieť tu).

Dnes našu činnosť chceme zamerať  najmäna malé deti predškolského a školského veku, keďže si uvedomujeme, že príležitostí, kde sa deti môžu stretnúť s ľudovou piesňou, venovať sa jej hlbšie a pochopiť ju, je ako šafránu a cítime, že toto je ten správny priestor pre nás.

Kontaktujte nás

Svadobné čepčenie

Mgr. art. Lenka Filipová

info@hrdlicky.sk

0903 836 834

Požičovňa krojov

Sídlime v Trenčíne. Na skúšku krojov je potrebné sa vopred dohodnúť e-mailom na info@hrdlicky.sk alebo telefonicky na t.č. 0903 836 834.

Ľudová hudba

Michal Filip

info@hrdlicky.sk

0903 906 277