Ľudová hudba

Vaše čepčenie môže byť ešte slávnostnejšie a emotívnejšie s hudobným sprievodom živej ľudovej hudby. Hrdličky spolupracujú s ľudovou hudbou, ktorá ešte pred obradom naladí svadobčanov na ľudovú nôtu, počas čepčenia umocní vyznenie piesní a po obrade čepčenia zahrá vykrúcanku/ redový tanec. Na výber máte trojčlenné zloženie kapely (husle, viola, kontrabas) alebo je tiež možné hudobné zoskupenie rozšíriť aj o cimbal či druhé husle.

Ľudovú hudbu si môžete objednať aj samostatne na celú svadobnú hostinu, ale aj iné spoločenské podujatia - firemné akcie, súkromné oslavy či plesy.

Chcete našu ľudovú hudbu kontaktovať?