0Z Moja pieseň

Cieľom združenia je udržiavanie, sprístupnenie širokej verejnosti a umelecká prezentácia javov tradičnej ľudovej kultúry. Združenie ponúka svojimi aktivitami možnosť spoznať bohatstvo obsiahnuté v tradičnej ľudovej kultúre, ale aj rôzne podoby štylizácie jej prejavov. Prioritne sa zameriava na javiskovú prezentáciu ľudovej piesne, tanca, hudby a tradícií a tiež vytváranie prostredia pre rozvíjanie spevu, ľudovej piesne a hudby a jej interpretáciu v kontexte súčasného kultúrneho prostredia a vzdelávanie v tejto oblasti. 

To, čo robíme a čo nám robí radosť, sa snažíme sprístupniť aj širšej verejnosti. Nebýva to často, ale občas sa nám podarí zorganizovať koncert a zaspievať si na ňom aj s našimi muzikantmi. 

Počas nášho pôsobenia sme sa zúčastnili alebo sami zorganizovali niekoľko koncertov, kde sme mali možnosť predviesť svoje umenie a zaspievať si napríklad vianočné koledy, ľudové piesne viac či menej známe.


Ľudovým piesňam a ľudovým tradíciám, ich interpretácii a štúdiu sa venujeme od útleho detstva. Snažíme sa poznať kontext ich vzniku a príležitosti, pri ktorých sa spievajú a dejú, rozlišovať ich regionálne špecifiká. Naše znalosti odovzdávame ďalej prostredníctvom workshopov. V tých sa už od roku 2010 venujeme nielen úplným laikom, ale aj aktívnym spevákom, folkloristom či pedagógom spevu, a tiež špecifickým skupinám (deťom, Rómom, zamestnancom IT firiem,...). Dávame im možnosť rozšíriť si vzdelanie, možnosť sebapoznávania, získania nových interpretačných skúseností a radosti zo spolupatričnosti.


CD Moja pieseň vzniklo v roku 2013. Na tomto nosiči si môžete vypočuť mladé interpretky ľudových piesní - Lenku Filipovú (rod. Dubníčkovú) a Petru Vraňákovú a spevácku skupinu, ktorú tvoria nielen členky Hrdličiek, ale aj ďalšie speváčky, pôsobiace v Bratislave. Hudobný materiál pripravil a primášom kapely bol Štefan Molota. Speváckym hosťom a tiež príjemným mužským oživením je Štefan Štec, ktorého dnes širšia verejnosť pozná ako výborného interpreta rusínskych piesní najmä zo speváckej súťaže Zem spieva.

Na CD nájdete širokú paletu piesní z rôznych kútov Slovenska od Záhoria až po Zemplín. 

Objednajte si CD Moja pieseň!

Páči sa vám naša práca?

Darujte 2% z Vašich daní nášmu občianskemu združeniu. Vďaka týmto peniazom môžeme ďalej pokračovať v tvorbe koncertov, workshopov a edukačných projektoch o tradičnej ľudovej kultúre.