Edukačné projekty

Naše umelecké aktivity sa v poslednom čase veľmi nenápadne presúvajú viac aj do sféry vzdelávania. Isto je to aj tým, že z dievčenskej sa za tie roky stala ženská spevácka skupina a že sme sa mnohé stali matkami a naše priority teraz vidíme vo výchove budúcej generácie, nielen našich vlastných detí. Odovzdávať deťom vedomosti, ktoré o ľudovej hudbe, piesňach a tradíciách máme my a dať možnosť súčasnej generácii byť v kontakte s ľudovou kultúrou, spoznať ju a porozumieť jej - myslíme si, že to má veľký zmysel.


V Betleheme, v malej obci

Vianočný interaktívny koncert ľudovej hudby a spevu je určený pred deti od 3 do 8 rokov. Naši malí diváci sa zoznámia s tradíciami, ktoré sa viažu k vianočnému obdobiu, s hudobnými nástrojmi ľudovej hudby, s vianočnými piesňami a koledami, aj ľudovými odevmi.

Deti si pomocou jednoduchých rekvizít a kostýmov pod vedením účinkujúcich zinscenujú, ako putovala Mária s Jozefom do Betlehema, ako malého Ježiška zohrievali zvieratká, ako anjel oznámil dobrú novinu pastierom aj trom kráľom a tí sa prišli pokloniť Jezuliatku. Piesne sú vybrané tak, aby zrkadlili dianie v príbehu a aby tak deti lepšie porozumeli textom piesní a zároveň precítili hodnoty a zmysel posolstva Vianoc.

Projekt sme prezentovali v 16 materských a základných školách v rámci trenčianskeho regiónu decembri 2024.

Z reakcií pedagógov, ktorí predstavenie videli, vyberáme:

"...Boli sme nadšení - my učiteľky, deti i rodičia, nakoľko sme ilustrovali chvíle prežité s Vami fotkami a videami, ktoré sme uverejnili rodičom v fb skupine MŠ. Nadšení nie bláznivým bujarým spôsobom, ale hlbokým rozcítením, hrejivým pocitom dobra, prežitkom krásnej hudby a spevu lahodiaceho ušiam a srdcu....... práve pre toto deti vydržali sústredene a zanietene počúvať a "hrať" svoje roly až dokonca.... rozvibrovali ste v nás (aspoň ja som to intenzívne prežívala) hlboké strunky... Ďakujeme, že ste, Hrdličky!"  (Soňa Krajčiová, riaditeľka MŠ Hrádok)

"...Dramaturgia bola veľmi vhodne pripravená pre deti predškolského veku, deti boli aktívne zapojené do príbehu o Ježiškovom narodení, čo vyvolávalo u nich úžasný zážítok. Mňa ako hudobníčku teší, že sa k deťom dostala v bezprostrednej blízkosti kvalitná ľudová hudba s nádherným príjemným spevom, ktorá upútala deti. Verím, že toto interaktívne predstavenie zanechá u nich dlhodobý vnem.

Prajem Vám veľa tvorivosti a úspechov vo Vašej ďalšej činnosti – rozdávaní radosti." (Mgr. Janka Babálová, riaditeľka MŠ Soblahovská, Trenčín)


Tento projekt finančne podporil 

Pripravujeme ....

Ja som dobrý remeselník

Edukačný projekt Ja som dobrý remeselník je ďalším naším výchovným  koncertom, ktorého cieľom je, aby sa deti zoznámili s ľudovými remeslami a ľudovými piesňami, ktoré sa k nim viažu. Deti sa pútavou formou dozvedia o tradičných remeslách zaniknutých aj o tých, s ktorými sa môžu stretnúť ešte dnes. 

Výberom z remeselníckeho folklóru ich prevedú dvaja "rozprávači", spolu s trojčlennou ľudovou hudbu. Formou piesní, ľudovej slovesnosti, hier ale aj jednoduchých tancov či malej divadelnej etudy im priblížia, ako žili, ako vyzerali, ako a z čoho tvorili ľudoví remeselníci. Projekt je zameraný na deti vo veku 3-7 rokov, teda deti predškolského a ranného školského veku. 

Prioritne ho chceme uvádzať v pre deti známom prostredí materských a základných škôl, ale radi ho prinesieme aj na javiská kultúrnych domov, lokálnych i exteriérových podujatí či tradičných jarmokov. ˇ

Materským školám tiež ponúkame možnosť usporiadať Deň remesla v ich škôlke či škole, kedy by sme okrem predstavenia zabezpečili v spolupráci s o.z. Neboj sa remesla aj tradičnú dielničku s remeselníkom, v rámci ktorej by si deti niektoré z remesiel aj vyskúšali.

Vystúpenia plánujeme na september - október 2024. V prípade záujmu o projekt Ja som dobrý remeselník nás môžete kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára, e-mailom na info@hrdlicky.sk alebo nám napíšte na našom FB alebo Instagrame.

Tento projekt je finančne podporený z rozpočtu Mesta Trenčín a tiež