Darujte nám 2 %

z vašich daní 

Názov organizácie: MOJA PIESEŇ

Sídlo: Rovná 26, 911 01 Trenčín

IČO:42184282

DIČ: 2023394659

IBAN bank.účtu: SK9002000000002963153551 (VÚB Banka)

Občianske združenie MOJA PIESEŇ je aj v roku 2019 prijímateľom 2 % dane z príjmu. Aj vy tak máte možnosť podporiť úsilie mladých umelcov o udržiavanie a sprístupňovanie tradičnej ľudovej piesne, hudby, tradícií a remesiel. 

AKO NA TO?

 1. a) ZAMESTNANEC - Potrebné tlačivá a postup krokov na poukázanie 2% (3%) dane z príjmu

Potrebné tlačivá:

 • Vyhlásenie
 • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Postup krokov:

 1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (nájdete vyššie)
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Stiahnite a vytlačte si Vyhlásenie (nájdete vyššie), kde sme Vám už vyplnili údaje prijímateľa - o.z. Moja pieseň. Vyplňte ostatné údaje spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 5. Obe tlačivá, Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 6. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... NIE však poukázaná suma) - novinka od roku 2016!
 7. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Viac o poukázaní 2% (3%)dane z príjmu zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, nájdete www.rozhodni.sk.

 1. b) FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie

Postup krokov na poukázanie 2% (3%)dane z prímu:

 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osobysú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť o našom občianskom združení:

Obchodné meno (Názov): Moja pieseň

IČO/SID : 42184282 (IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Naša organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu.)

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Rovná 1741/26, 911 01 Trenčín

 1. Ak nám chcete oznámiť, že ste mu nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... NIE však poukázaná suma) - novinka od roku 2016!
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie***doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2019) na príslušny daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 3. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Viac o poukázaní 2% (3%) dane z príjmu fyzických osôb, nájdete na www.rozhodni.sk .

 1. c) PRÁVNICKÁ OSOBA

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby:

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

2. a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť o prijímateľovi - našom občianskom združení, sú:

Obchodné meno(Názov): Moja pieseň

IČO/SID : 42184282 (IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Naša organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu.)

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Rovná 1741/26, 911 01 Trenčín

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie za rok 2018 doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Viac o poukázaní 1,5% (2%) dane z príjmu právnických osôb, nájdete na www.rozhodni.sk.