Čo sa stalo v Betleheme - vianočné výchovné koncerty v materských školách - 3.-19.12.2019

Benefičný vianočný koncert Trenčín 16.12.2018

Vianočný koncert 2014 Trenčín 

Nahrávanie CD Moja pieseň 2013

Podoby ľudovej piesne 2014 Trenčín